پورتال مشتریان

نرم افزار فروشگاهی اکسیر

 • امکان معرفی کاربران نا محدود با سطح دسترسيهای محدود .
 • امکان روئيت چکهای سر رسيد نشده مشتريان و چکهای خودمان با تنظيم مدت سر رسيد چکها توسط کاربربه صورت هوشمند و خودکار در هنگام شروع سيستم با قابليت پاس ، برگشت ،عودت و خرج چک در همان فرم
 • محيطی حرفه ای با الهام گرفتن از محيط زيبای ويندوز و با امکان تنظيم و حذف shortcut از کليه ی قسمتهای سيستم روی صفحه desktop جهت دسترسی آسان .
 • امکان معرفی اشخاص در سه سطح ( گروه اصلی و گروه فرعی و معرفی ).
 • امکان استفاده از کليک راست موس و روئيت انجام کليه امور در هر فرم .
 • امکان معرفی شخص به عنوان هر يک از آيتمهای خريدار و فروشنده و کارکنان و نماينده و بازاريان ( با امکان معرفی درصد نماينده) و ساير جهت جلوگيری از ثبت فاکتور های بی مورد در سيستم .
 • امکان معرفی خريدار و يا فروشنده بر اساس هر کدام از آيتمهای خرده فروشی و همکار (نقدی) و همکار( چک و نسيه) و عمده فروشی جهت اجرای هوشمند بهای اجناس در فاکتورها .
 • امکان معرفی شخص به عنوان ليست سياه جهت جلوگيری از صدور فاکتور مربوطه برای همان مشتری .
 • امکان اعلام هوشمندانه مانده حساب مشتريان با تنظيمات کامل کاربری از طريق سيستم گويا و sms .
 • امکان معرفی سقف اعتباری برای هر مشتری جهت کنترل صدور فاکتورهای مربوطه .
 • قابليت تعريف کليه حسابهای بانکی با مشخصات کامل هر مشتری در پرونده اختصاصی ايشان .
 • قابليت روئيت کليه عمليات مالی يک مشتری بدون مراجعه به گزارشات در پرونده شخصی همان مشتری
 • امکان جستجوی موردی و گروهی هر فرم با قابليت چاپ براساس جستجوهای مورد نظردر فرم و جلوگيری از حذف رکوردهای مورد استفاده در ديگر فرمها
 • امکان معرفی واحدهای اندازه گيری .
 • امکان معرفی کالا ها در سه سطح ( گروه اصلی و گروه فرعی و معرفی).
 • امکان تهيه وچاپ بارکد.
 • قابليت استفاده از بارکد خوان جهت هر کالا در فرمهای مرتبط
 • امکان استفاده از ضريب تبديل کالا در سه عنوان واحد کاملا مجزا .
 • امکان استفاده از سه روش محاسبه موجودی کالا (lifo , fifo و ميانگين )
 • امکان معرفی بهای هر کالا بر اساس ( خرده فروشی ،همکار نقدی ،همکار چک و نسيه و عمده فروشی ) .
 • امکان معرفی انبار تا 99 انبار مجزا .
 • امکان انتساب گروهی يا تکی محصولات در انبارهای مورد نظر و تعيين ميزان حداقل و حداکثر سفارش جهت هر محصول
 • امکان معرفی فرمول ساخت (آشپزخانه ورستورانهاو...)جهت توليد وياساخت ويا پخت هرنوع غذا وسپس خروج هوشمندانه مواد از انبار باتوجه به جدول توليد روزانه ودرنتيجه بروزبودن کليه موجوديهای انبارها..
 • قابليت معرفی بانکهای مورد نياز کاربر با امکان تنظيم دستی و خودکار چک جهت چاپ چک و کنترل چکهای موجود دسته چک بابت جلوگيری از هر نوع سو استفاده .
 • امکان معرفی حسابها در دو سطح (گروه و معرفی ) بابت صدور سند حسابداری .
 • امکان معرفی شرحهای استاندارد جهت سيستم و استفاده در فرمهای مورد نياز کاربر .
 • امکان صدور فاکتور فروش ، خريد ، پيش فاکتور، برگشت از فروش، برگشت از خريد ، دريافت امانی ،پرداخت امانی ، ضايعات و سفارش خريد.
 • امکان راس گيری اجناس ارسالی براساس هر يک از مشتريان .
 • امکان هشدار هوشمندانه سيستم در ارتباط با سررسيد اجناس فروخته شده هر يک از مشتريان .
 • امکان استفاده از يک يا چندواحد بابت استفاده از ضرايب تبديل اجناس با توجه به تنظيم توسط خود کاربر در فاکتورها .
 • قابليت تسويه فاکتوربصورت نقدی ( صندوق و بانک ) ، اسناد مشتريان و اقساط بدون نياز به خروج از فاکتور .
 • امکان منظور نمودن انواع تخفيفات و اضافات وتجميع عوارض و ... همراه با تعيين درصد هر کدام توسط کاربر در فاکتورها .
 • روئيت مقدار موجودی هر کدام از واحدهای مورد نظر در فاکتورها .
 • امکان کنترل موجـودی انبار و نحوه برخورد با موجودی منفـی به سه شکل :
  • ثبت عادی فاکتور و بدون توجه به موجودی منفی
  • هشدار و ثبت فاکتور فروش
  • هشدار و عدم ثبت فاکتور فروش
 • امکان و تنظيم ثبت کليه دريافتنی ها توسط کاربر از طريق صدور برگه دريافت بر اساس وجوه نقد دريافتی (صندوق) وجوه فيش واريزی به بانک ها و دريافت چک از مشتری از اشخاص ، بانک ها ، ساير سر فصلهای حسابداری و صندوق و ثبت در جدول ليست سندهای دريافتی
 • امکان ثبت کليه پرداختی ها از طريق صدور برگه پرداخت بر اساس وجوه نقد پرداختی ( صندوق ) و پرداخت چکهای خودمان و پرداخت چکهای مشتريان به اشخاص ، بانکها ، ساير سر فصلهای حسابداری ،صندوق و ثبت در جدول ليست سندهای پرداختی .
 • امکان و روئيت گردش بانک و صندوق بدون مراجعه به گزارشات مربوطه همراه با جستجوهای لازم .
 • قابليت صعودی و نزولی کردن اطلاعات کليه فرمها بر اساس کليه فيلدهای مربوطه .
 • امکان روئيت کليه چکهای خودمان بر اساس چکهای بدون وضعيت و چکهای پاس شده و چکهای برگشت خورده فقط در يک فرم و امکان خارج کردن هوشمند سيستم به صورت پاس کردن و برگشت زدن و پرداخت چک و چاپ چک فقط با يک کليک چپ موس
 • امکان روئيت کليه چکهای مشتريان بر اساس چکهای موجود در صندوق ،پاس شده ،برگشت خورده ،واگذار شده به شخص و واگذارشده به بانک فقط در يک فرم و امکان خارج کردن هوشمند سيستم بصورت:پاس کردن ،خرج کردن ،برگشت زدن ،واگذاری به بانک و برگشت به مشتری فقط با يک کليک چپ موس
 • قابليت ثبت حسابها در سند حسابداری و ارتباط کدينگ انتخابی با هر يک از فرمهای صندوق، دفتر چکهای خودمان، دفتر چکهای مشتريان و فاکتورها و ...
 • امکان راس گيری چک با قابليت محاسبه درصد سود و مدت زمان محاسبه ماه بر اساس روزهای ماه ،سی روزه ذخيره وچاپ .
 • قابليت در اختيار داشتن کليه تنظيمات سيستم به صورت درختواره توسط کاربر مانند: مشخصات فروشگاه ، محيط کاربری ، تنظيمات عمومی و اختصاصی فاکتورها و.. .
 • امکان تهيه نسخه پشتيبان از سيستم به سه صورت دلخواه ، به صورت خودکاردرابتدای اجرای سيستم ،به صورت خودکاردر پايان اجرای برنامه با روئيت روز و ماه ، ساعت ، دقيقه و ثانيه در مسير انتخابی کاربر
 • امکان استفاده از نسخه پشتيبان
 • ساير امکانات جانبی سيستم مانند ماشين حساب و دفتر چه تلفن و ...
 • امکان اخذ گزارشات نموداری خريد وفروش مشتريان براساس تفکيک 12 ماه سال
 • امکان اخذ گزارشات خریدوفروش (برگشتی) سه ماهه قابل ارائه به اداره دارائی مربوطه
 • امکان گزارشگيری پويا براساس کليه فرمهای سيستم و بر اساس هرگونه شرط انتخابی کاربر جهت اخذ گزارشهای مقداری ، ريالی و مقداری ريالی از سيستم

بعضی از جزييات سيستم

 • امكان نمايش پيغام هشدار در موقع وارد كردن چك دريافتي از شخص در صورتيكه شماره چك قبلا وارد شده است
 • امکان استفاده از گزينه های درصد و مقدار ضايعات به فرم انتساب کالا به انبار جهت صدور خودکار فاکتور ضايعات
 • امکان صدور رسيد اتوماتيک بعد از صدور حواله داخلی در يک انبار انتخابی . (فعال کردن در بخش تنظيمات حواله داخلی)
 • امکان صدور فاکتور ضايعات اتوماتيک بعد از صدور حواله داخلی در انباری که رسيد اتوماتيک ثبت می شود . (فعال کردن در بخش تنظيمات حواله داخلی)
 • امکان صدور حواله اتوماتيک بعد از صدور رسيد داخلی در يک انبار انتخابی . (فعال کردن در بخش تنظيمات رسيد داخلی)
 • امكان آوردن في آخرين فروش يك كالا به شخص در موقع فاكتور فروش در صورتيكه في فروش در تعريف كالا تعيين نشده باشد .
 • امكان چاپ برگه قرارداد بعد از ثبت و چاپ فاكتور . (فعال کردن در بخش تنظیمات عمومي فاكتورها)
 • امکان گزارش آمار مقايسه ای کالا براساس ميزان خريد و فروش و پرسودترين کالا
 • امکان گزارش آمار مقايسه ای اشخاص براساس ميزان خريد و فروش
 • فعال كردن تاريخ انقضاء در صدور هر نوع فاكتور به غير از ضايعات – رسيد و حواله داخلي
 • اضافه شدن امكان فيلتر كردن كد بازارياب در ليست فاكتورها و گزارش خلاصه حساب فاكتورها
 • امکان ثبت و گزارشگيری از مبلغ سود لحظه ای فاکتورها . (گزينه نمايش سود فاکتورها در فرم گزارش خلاصه فاکتورها
 • امکان تغيير سال مالی در داخل برنامه بدون نياز به خروج از برنامه
 • امکان انتخاب گزينه نوع جنس (کالا يا خدمات) در تعريف کالا جهت تفکيک کالا از خدمات و چک نکردن موجودی در صدور فاکتور و ليست
 • نکردن در گزارش موجودی کالا
 • امکان اختصاص کد کاربر به عمليات درج و ويرايش در فاکتورها ، سند دريافت و پرداخت ، ثبت حساب روزانه ، رأس گيري چك و رأس گيري فاكتورها
 • امكان دادن حق دسترسي به انبار خاص در تعريف كاربران سيستم به هر كاربر
 • امكان افزايش و كاهش قيمت خريد و فروش كالاها به صورت دسته جمعي براساس مبلغ و يا درصد
 • امكان گزارشگيري در سطح گروه اصلي و فرعي كالا در گزارش نمودار خريد و فروش
 • اضافه شدن گزارش ماتريسی موجودی کالا
 • اضافه شدن امکان نمايش سررسيد وقايع (تاريخ تولد) در ابتدای اجرای برنامه
 • اضافه شدن امکان تعيين نوع خريدار (عادی – مشترک) در تعريف اشخاص
 • امکان نمايش گزارش موجودی کالاهايی که دارای مقدار منفی می باشند در ابتدای اجرای برنامه
 • امکان انتخاب بارکد از ليست با استفاده از بارکدخوان در گزارش ماتريسی موجودی کالا
 • امکان انتخاب اقلام از فاکتور خريد مربوطه جهت صدور فاکتور برگشت از خريد
 • تحت شبکه بودن
 • قابلیت link شدن با سیستم های حسابداری تحلیلگر با امکان صدور سند حسلبداری به صورت کلی و یا جزئی