پورتال مشتریان

سیستم جامع حسابداری

 • سطوح کدینگ حسابداری : نه سطحی (گروه کل-کل-دو سطح معین-گروه تفصیلی-سه سطح تفصیلی)
 • گزارش ساز ویژه جهت گرفتن هرنوع گزارش در حسابداری به دلخواه کاربر
 • امکان تهیه و تجزیه تحلیل صورت های مالی با تعریف کدینگ به دلخواه کاربر
 • تجزیه و تحلیل نسبت های مالی مقایسه ای همراه با امکان تعریف بی نهایت نسبت های مورد نیاز کاربر بصورت ساده و روان
 • امکان گرفتن گزارش"گزارش تجمیعی شخص وحساب (به تفکیک بابت)"جهت گزارشگیری همزمان گردش حساب مشتریان وعملکرد حسابهای خزانه
 • پشتیبانی یک سال رایگان
 • امکانات و گزارشات حسابداری ارزی
 • تعیین حداقل و حداکثر میزان گردش بدهکار – بستانکار و مانده حساب در ماه و کنترل آن توسط مدیر(کنترل و بودجه بندی)
 • امکان انتخاب و انتقال هر ردیف از اسناد حسابداری به طور خودکار به سیستم نرم افزاری دفاتر قانونی به طور همزمان با تنظیم کاربر
 • امکان مغایرت گیری حساب ها و ثبت مغایرت های انجام گرفته شده بدون استفاده از چاپ کاغذ
 • نمایش گزارش گردش بدهکار – بستانکار و مانده حساب به صورت نمودار در ماه های مختلف با توجه به کدینگ حسابداری بصورت نمودارهای میله ای و دایره ای و خطی.
 • دارا بودن کارتابل اختصاصی کاربران و کارتابل ارتباط مستقیم با زیر سیستم ها
 • امکان ریزکردن معین در سطح 2
 • استفاده از حساب تفصیلی به صورت شناور در هر معین بدون هیچ وابستگی واستفاده از تفصیلی به صورت{ وابسته به یکدیگر در 3 سطح} در هر معین
 • امکان گرفتن گزارش از سالهای مالی متفاوت.
 • سطوح کدینگ حسابداری : نه سطحی (گروه کل-کل-دو سطح معین-گروه تفصیلی-سه سطح تفصیلی)
 • امکان مغایرت گیری خودکار بانکی و سایر حسابها
 • خروجی فایل اسناد حسابداری-دفاتر قانونی
 • گزارش نقدینگی( موجودی نقدی صندوق ، بانک و چک های در جریان وصول
 • امکان ثبت سندمستقیم (دریافت و پرداخت)شخص به شخص
 • پیگیری و بررسی وضعیت چک دریافتی از ابتدای ثبت تا وضعیت فعلی(پاس شده-برگشت خورده-واگذار به بانک و...)
 • گزارش عملکرد مالی(دریافت و پرداخت وجه نقد و چک و ...)به تفکیک هر طرف حساب
 • امکان نمایش گردش ارزی دفاتر صندوق وبانک درصورتیکه نوع ارزی برای بانک ویا صندوق انتخاب شده باشد.
 • امکان مغایرت گیری بانکی به صورت خودکار از طریق خواندن از فایل بانگی در فرم دفتر بانک0
 • دریافت و پرداخت مستقیم
 • تسویه فاکتور
 • یکسال پشتیبانی رایگان
 • گزارش ساز ویژه
 • معرفی مشاغل کاری با توجه به کد و عناوین استاندارد تامین اجتماعی
 • معرفی وضعیت شغلی و کاری پرسنل در هر ماه به صورت مجزا
 • تعیین میزان حقوق پایه هر پرسنل در هر ماه
 • نمایش و رویت وضعیت شغلی هر ماه پرسنل به صورت یکجا
 • امکان ثبت جمعی کارکرد پیش فرض به تمام پرسنل
 • محاسبه حقوق کارکرد ماهیانه با امکان برگشت از محاسبه
 • امکان تائید کارکرد محاسبه شده در ماه توسط مدیر سیستم
 • 6 ماه پشتیبانی رایگان
 • تعریف چند تابعه و شرکت
 • گزارش ویژه کارکرد
 • لینک با ساعت های حضور و غیاب
 • محاسبه و گزارش عیدی و پاداش
 • یکسال پشتیبانی رایگان
 • سایر گزارشات که به تفکیک مراکز هزینه و... تهیه میگردد
 • تسویه حساب پرسنل
 • گزارش ساز ویژه
 • تعیین ماهیت پرداخت و کسور(مستمر-بیمه پذیر-مالیات پذیر-مندرج در فیش حقوقی)
 • گزارش و چاپ فیش حقوقی پرسنل به صورت فردی و گروهی در سه حالت(فیش1-فیش2-فیش ویژه پاکت نامه)
 • گزارش ویژه کارکرد پرسنل با امکان طراحی به تعداد نامحدود گزارش با تنظیمات چاپ و کاغذ مورد نظر و تعیین ستون های گزارش به همراه اعمال شروط گزارش (گزارش ساز)
 • امکان گزارشگیری اطلاعات به تفکیک مراکز هزینه و رسته
 • امکان طراحی تمامی گزارشات توسط خود کاربر و تنظیمات مربوط به هر گزارش
 • امکان محاسبه عیدی و پاداش با توجه به فرمول تعریف شده توسط کاربر
 • تعیین تاریخ استخدام-شروع و پایان-مندرج در لیست بیمه به ازای هر پرسنل
 • تعریف وضعیت شغلی پرسنل جهت پرسنل با حقوق ثابت
 • معرفی پرداخت ها و کسورات حقوق به صورت مبلغ ثابت و فرمول محاسباتی
 • امکان ایجاد فایل وحذف اطلاعات کارکرد ماهیانه به صورت فردی و گروهی
 • معرفی شرکت به تعداد نامحدود و توابع به تعداد نامحدود در هر شرکت
 • تعیین سه واحد اندازه گیری با امکان تعریف ضریب تبدیل به صورت وابسته و مستقل
 • تعیین قیمت های فروش هر کالا به تفکیک کالا و طرف حساب با امکان ثبت گروهی و ویرایش به صورت مبلغی/درصدی
 • بر اساس واحد مستقل
 • گزارش وضعیت خرید وفروش به تفکیک(روز-ماه-سال)
 • گزارش نموداری وضعیت خرید وفروش اشخاص در طول یک دوره زمانی خاص و یا به صورت ماهیانه به تفکیک هر شخص
 • گزارش نموداری خرید وفروش هر کالا به تفکیک 12 ماه ویا در طول یک دوره زمانی خاص
 • گزارش از وضعیت کارکرد ویزیتورها و مانده حساب نهایی
 • تعریف بازاریابها وویزیتور با امکان تعیین پورسانت هرکالا به صورت درصدی و مبلغی(مویرگی)
 • تعیین ویزیتور وبازاریاب هر فاکتور جهت کنترل کارکرد و عملکرد بازاریاب
 • لیست قیمت های فروش دوره ای(به تفکیک کالا ،شخص و ...)
 • فاکتور ویژه صدور فاکتور ویژه
 • قیمت گذار ی خودکار فاکتورها
 • تعریف و گروهبندی کالاها در 3 سطح اصلی –فرعی و جز و 4 سطح مشخصه با امکان قیمت گذاری (Lifo –Fifo - ساده و موزون)
 • ثبت سفارش(بازرگانی فروش)
 • گزارش ساز سریع
 • گزارشات و فایلهای مورد نیاز اداره دارایی
 • امکان تعریف جدول تخفیفات پلکانی جهت خودکار در فاکتور فروش
 • امکان خروجی فایل ادارات ومراکز دولتی(مالیات بر ارزش افزوده)
 • اضافه شدن امکان ثبت برگه اقساط مشتریان د ر2 روش فاکتورهای اقساطی و عادی
 • امکان ثبت سفارش فروش وارجاء به کارتابل انبار جهت صدور حواله فروش
 • معرفی کالا با مشخصه تعیین سه واحد اندازه گیری با امکان تعریف ضریب تبدیل به صورت وابسته و مستقل
 • پشتیبانی رایگان یکساله
 • گزارش ساز ویژه
 • مدیریت گزینه های فروش(تخفیفات و نحوه تسویه و ارزش افزوده و ...)
 • سیستم حساب ارزی
 • امکان تعریف وتنظیم مدت وزمان ارسال کالا در سیکل فروشگاهی
 • امکان تعریف وتعیین رمز تاییدیه بازاریاب جهت ثبت پیش فاکتور
 • امکان تعیین شرط کاربر ثبت کننده وکاربر ویرایش کننده در گزارش خلاصه فاکتورها و ریز فاکتورها
 • سیکل فروش فروشگاهی (پیش فاکتور –فاکتتور فروش-حواله فروش وخروجی)
 • امکان تنظیم کارتابل شخصی برای کاربران سیستم
 • امکان تعیین 3 واحد اندازه گیری و ضریب تبدیل نسبت به هم برای هر کالا و 2 واحد مستقل
 • گزارش پیگیری وضعیت موجودی و عملیاتی کالا در سیستم های مختلف
 • گزارش تولید و مصرف کالا
 • گزارش ورود و خروج کالا(نگهبانی)
 • امکان دریافت و ارسال اطلاعات موردنیاز سیستم های وابسته از طریق کارتابل سیستم
 • مرور و بررسی موجودی و کارتکس کالا به صورت ویژه
 • کنترل ثبت حواله با توجه به شناسایی تولید کالا در رسیدهای ثبت شده
 • امکان حق دسترسی کاربران به هر انبار به ازای هر عملیات ثبتی به ریز عملکرد
 • گزارشات پارامتریک (گزارش ساز ) جهت گرفتن گزارش در انبار به دلخواه کاربر با قابلیت ذخیره شدن گزارش
 • مشخصه ها(کدینگ)
 • درخواست خرید در ارتباط با بازرگانی داخلی
 • صدور حواله با توجه به درخواست فروش
 • گزارش ساز سریع
 • فرمول ساخت
 • تهیه و تعیین برنامه تولید روزانه به صورت دلخواه با امکان صدور رسید تولید
 • گزارش وضعیت سفارشات ثبت شده و ارسالی با توجه به موجودی
 • صدور رسید ویزه جهت ثبت وزن از ترازو وچاپ برچسب جهت صنایع نساجی ویسته بندی
 • پشتیبانی رایگان یکساله
 • معرفی کالاها و اجناس با امکان گروهبندی در 3 سطح اصلی-فرعی-جزء و 4سطح مشخصه با امکان قیمت گذاری(Lifo-Fifo - ساده – موزون)
 • تعریف مشخصه کالا در 5 سطح جهت تعیین نوع کالا و دسته بندی کالا(مثال فرش: نقشه،رنگ،نوع الیاف،نوع دستگاه،شانه و...)
 • امکان ایجاد و صدور رسید/ حواله موقت جهت تاییدیه مدیر یت و تبدیل شدن به رسید /حواله واقعی
 • کدینگ 9 سطحی
 • صدور حواله با توجه به فاکتور فروش
 • صدور حواله با توجه به مجوز ها
 • گزارش ساز ویژه
 • مدیریت بهای تمام شده
 • قیمت گذاری جمعی رسید /حواله انبار طی دوره با تمام اصول وقواعد با امکان تعیین انبارها وکاردکس عمومی انبارهای انتخابی ( قابل استفاده برای قیمت گذاری انتقالی ها و.......