پورتال مشتریان

سامانه هوشمند اطلاع رسانی (Soha)

شما و مدیرانتان می توانید رخدادهای واحد خود را از طریق پیامک دریافت کنید . با اینکار همیشه حتی اگر در شرکت حاضر نباشید به بهترین وجه در جریان امور خواهید بود.

 • اطلاع از آخرین رخدادهای مربوط به شما
 • جلوگیری از فراموشی موارد در زمان های شلوغی
 • اطلاع از اینکه چه اتفاقی در چه مرحله ای در حال انجام است .

با سامانه ی سُها در جریان باشید !

سامانه سُها دارای 4 سطح می باشد :

 • آلارم های از پیش تعریف شده به صورت الگو + ساعت اجرا
 • سطح 1 + درخواست تعریف الگوهای جدید
 • سطح 2 + آلارم های ویژه برای موارد خاص
 • سطح 3 + اعمال تغییرات در الگوها

نمونه آلارم های پیش فرض :

 • ارسال پیامک بعد از صدور فاکتور همانند تشکر خرید از مشتری( جزئیات خرید )
 • ارسال پیامک پس از صدور حواله
 • ارسال پیامک پس از صدور رسید
 • ارسال پیامک قبل از سر رسید چک برای مشتریان
 • ارسال پیامک قبل از سر رسید چک برای مدیر خزانه و یا مدیر مالی
 • و ...

در سطح 4 موارد زیر قابل اضافه کردن است :

 • اطلاع از مجموع ورود و خروج کالا از انبار
 • اطلاع از میزبان و جزئیات فروش
 • اطلاع از دریافت ها و پرداخت ها ( چک ها و وجوه نقد )
 • اطلاع از وصول چک
 • اطلاع از ورود کاربران و یا کاربر خاص
 • و ...